������������������������������������ 2022

by WheelSharee Posted on 2022-01-31ความคิดเห็นที่ 1
ราชกิจจาฯ ประกาศปลดล็อก การใช้ประโยชน์สารสำคัญใน ‘กัญชง-กัญชา’ พ้นยาเสพติด
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยสาระสำคัญ ของการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ของกัญชา กัญชง โดยคร่าว
1.สาร CBD (pure 99%) จากกัญชา และกัญชง ถูกยกเว้นไม่เป็นยาเสพติด สามารถนำไปผสมในอาหาร เครื่องสำอาง ได้
2.สารสกัด (crude extract) ที่มี THC ปน ไม่เกิน 0.2% สามารถเป็นยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้
3.และข้อยกเว้นอื่นๆ รายละเอียดตามประกาศฯ ทั้งนี้ จำหน่ายได้ภายในประเทศเท่านั้น มีระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 27 สิงหาคม 2562
ความคิดเห็นที่ 2
สมัยก่อนใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยว กินกันทั้งประเทศ รัฐบาลก็รู้ หากเอามาผสมอาหารได้ มันจะปลอดภัยกว่าผงชูรส ย้อนไปเมื่อ30กว่าปีก่อน อากงผมก็กินเกาเหลาน้ำซุปผสมกัญชาทุกวัน นัวมากๆ แกกินตั้งแต่หนุ่มจนอายุ88ปี
ความคิดเห็นที่ 3
อ่านแล้วมันก็ยังจัดอยู่ในประเภทยาเสพติดนั่นแหละครับ    

แต่มีเงื่อนไขยกเว้นบางประการให้เอาบางอย่างมาใช้ได้
ความคิดเห็นที่ 4
ขอให้ออกกฎด้วยนะครับว่า

ทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ที่นำสารสกัดกัญชา, กัญชง ไปผสม
ต้องแสดงฉลาก ที่เห็นได้ชัด

เพราะสารพวกนี้มีผล
กับสารสื่อประสาทในสมอง

อาจเป็นผลเสียกับสมองของคนไข้บางส่วน
เช่น พวกที่มีภาวะซึมเศร้า 9ล9

หากคนเหล่านั้นไม่รู้ว่ามีสารดังกล่าวผสมอยู่
อาจทำให้บริโภคโดยที่ไม่รู้ตัว
จนทำให้เกิดผลร้าย ผลเสียต่อสภาพร่างกายได้

ยกตัวอย่างเช่น
แม่ค้าขายอาหาร ผสมสารสกัดเหล่านี้ลงไป
เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกติดใจในอาหารร้านของตน
โดยไม่ระบุหรือแจ้งส่วนประกอบให้ชัดเจน

สงสัยต้องทำอาหารกินเองแล้วล่ะ
ผมไม่อยากเสพสารพวกนี้
ความคิดเห็นที่ 5
กัญชาและกัญชงยังเป็นยาเสพติดอยู่ ใครปลูกผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เสพ
ก็มีความผิดเหมือนเดิม แต่บางคนเข้าใจผิดกันไปใหญ่ นึกว่ากัญชาหลุดจากยาเสพติดแล้ว
มีคนโพสต์ในเฟสบุ๊คว่าจะไปดูดกัญชาหน้าโรงพัก เดี๋ยวจะรอดู 555

ไม่ต่างกับตอนข่าวอนุญาตให้ปลูกกัญชา มีคดีขึ้นศาลเพราะไปเชื่อสื่อว่าปลูกได้แล้ว
สุดท้ายคอตกเดินเข้าคุกไป ยังถามศาลอีกว่าปลูกไม่ได้จริงๆ หรอ ไหนรัฐบาลบอกว่าปลูกได้แล้ว

กรณีแบบนี้ต้องโทษสื่อที่กระจายความรู้ผิดๆ ไปในสังคม
ทั้งรีทวิต ทั้งพาดหัวข่าว ต้องการเป็นสื่อแรกที่นำเสนอ ต้องการแค่ยอดวิวยอดไลค์
สุดท้ายสื่อไม่รับผิดชอบอะไร ไหนล่ะจรรยาบรรณสื่อ ?
ความคิดเห็นที่ 6
จริงๆอ่านดีๆจะพบว่า เขาอนุญาตให้กับคนที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายเท่านั้น

และมีข้อรายละเอียดปลีกย่อยอยู่มาก ใครไปหลงเชื่อเอาไปใส่อาหารให้ลูกค้ากิน

ได้โดนดีแน่ๆ
ความคิดเห็นที่ 7
ทำไมชอบมโนว่าเค้าจะให้ใช้เสรี ใครๆก็ใช้ได้กินได้สูบได้ มันไม่ใช่แบบนั้น 

เค้ามีกฏระเบียบอีกเยอะไม่ใช่จะมาหั่นเสพกันตามบ้านได้ โอ้ย
ความคิดเห็นที่ 8
อ่านกฎหมายดี ๆ ครับ กัญชายังเป็นยาเสพติดเหมือนเดิม ยกเว้นแค่สารสกัดเอง
ส่วนกัญชงเพิ่มจากกัญชาแค่น้ำมันเองนะ

ตัวมันเองยังผิดกฎหมายทั้งคู่
ความคิดเห็นที่ 9
สัปดาห์ที่ผ่านมา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 43 คน ลงชื่อร่วมกันเสนอร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ....) พ.ศ..... ให้ที่ประชุม สนช.พิจารณา

เป้าหมายร่าง พ.ร.บ.นี้คือ ปลดล็อกยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 คือ กัญชาและพืชกระท่อม สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนำไปใช้ในการรักษา ภายใต้การดูแล และควบคุมของแพทย์ได้

การเสนอกฎหมายฉบับนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 3 ฉบับ เพื่อให้ใช้กัญชา และพืชกระท่อมในทางการแพทย์ได้

กฎหมายทั้ง 3 ฉบับคือร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด และร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่ง สนช.ให้ความเห็นชอบในวาระแรกแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ มีรายละเอียดมาก มีประเด็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังมีความเห็นต่างกันมาก ทำให้การพิจารณาค่อนข้างช้า และอาจจะเสร็จไม่ทันสมัยนี้ จึงมีผู้เสนอทางออกให้เสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่แยกออกมา เป็นที่มาของร่าง พ.ร.บ.ปลดล็อกกัญชา และพืชกระท่อมให้ใช้ในทางการแพทย์ได้เท่านั้น

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ..... คือ แก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ว่า กรณีจะนำยาเสพติดประเภท 2 (ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน ฯลฯ) หรือประเภทที่ 5 ทำประโยชน์เพื่อวิจัยทางการแพทย์ หรือทางราชการ ต้องได้รับอนุญาต

ผู้มีสิทธิขออนุญาตได้ประกอบด้วย กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย หรือองค์การเภสัชกรรม ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ เวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง แพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์

ร่างกฎหมายยังกำหนดการอนุญาตให้ทดลองปลูก ผลิต เสพ หรือครอบครอง โดยให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้พิจารณาอนุญาต นอกจากนั้น ยังยกเว้นความผิดสำหรับผู้ใช้ยาเสพติดประเภท 2 และประเภท 5 เพื่อเป็นยารักษาโรค แต่ต้องมีใบอนุญาต

นพ.สมนึก ศิริพานทอง กรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย หนึ่งในแพทย์ เครือข่ายช่วยรักษาผู้ป่วยด้วยสารสกัดกัญชา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบีบีซีไทยว่า ในกัญชามีสาร 2 ชนิดหลักที่ทำหน้าที่ร่วมกันคือ สาร CBD (Cannabidiol) และสาร THC (Tetrahydrocannabinol)

CBD ช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ลดการอักเสบบวมโต ระงับการเกร็งหรือชักกระตุก และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในระบบประสาทได้

THC มีผลในทางประสาท ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เคลิ้บเคลิ้มหรือหลายคนที่ใช้แล้วรู้สึกมา อีกทั้งยังเป็นตัวที่ทำให้ระบบประสาทสัมผัสทำงานดีขึ้น ช่วยกระตุ้นให้อยากอาหาร

อย่างไรก็ตาม แพทยสภายังไม่ให้การยอมรับกัญชาเป็นยารักษาโรค หลังจากได้ขอความเห็นจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่พิจารณางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรค ซึ่งระบุว่า กรณีศึกษาในงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชายังมีจำนวนน้อยเกินไป และบางส่วนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะรับรองให้กัญชาเป็นยารักษาโรค

ปัจจุบันหลายประเทศอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมาย เช่น เนเธอร์แลนด์ โคลอมเบีย อุรุกวัย แคนาดา ออสเตรเลีย และรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาที่ใช้กัญชาในทางการแพทย์มา 20 ปีแล้ว

สำหรับประเทศไทย มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีการตั้งเป้าหมายว่า จะให้มีน้ำมันกัญชา หรือยากัญชา ใช้ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คณะทำงานเพื่อพิจารณาการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่คณะทำงาน ภายใต้คณะกรรมการชุดนี้ ได้รายงานว่า ในส่วนแผนปัจจุบันพบว่า โรคที่มีการศึกษาวิจัยชัดเจนแล้วว่า ใช้กัญชาได้มี 3 กลุ่มคือ แก้คลื่นไส้อาเจียนในคนไข้มะเร็งที่รับยาเคมีบำบัด โรคลมชักในเด็ก และปลอกประสาทอักเสบ

ส่วนโรคที่มีการศึกษาวิจัย แต่ยังไม่ชัดเจนเช่น ลมชักที่ดื้อยาอื่นๆ การมีผลต่อเซลล์มะเร็งในคนหรือไม่ พาร์กินสัน และจิตเวช ส่วนแพทย์แผนไทยได้เสนอตำรับยา 4 ตำรับเพื่อศึกษาว่า ต้องใช้สารสกัด CBD และ THC ในอัตราส่วนเท่าไร

ขณะเดียวกัน องค์การเภสัชกรรมกำลังทำโครงการขอปลูกและวิจัยทำสารสกัดจากกัญชา 2 โครงการคือ ขอของกลางมาสกัด และขอปลูกและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา

วันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบกัญชาของกลาง 100 กิโลกรัมให้องค์การเภสัชกรรมนำไปสกัดสาร THC และ CBD เพื่อผลิตน้ำมันกัญชา โดยกัญชา 100 กิโลกรัม สามารถสกัดน้ำมันกัญชาแบบเข้มข้น 10-15 ลิตร หรือได้ประมาณ 18,000 ขวด ขวดละ 5 ซีซี

ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ กฎหมายที่จะปลดล็อกกัญชาให้ไปใช้ทางการแพทย์ได้คือ กุญแจสำคัญที่จะทำให้งานด้านวิจัยพัฒนาจนสามารถผลิตน้ำมันกัญชา ออกมาใช้ได้ภายในเดือนพฤษภาคมปีหน้า เป็นความจริงได้
ความคิดเห็นที่ 10
ควรจะใช้ผลิตทำยาได้แล้วครับ โลกไปถึงไหนแล้ว

ประเทศไทย ปลูกกัญชาให้สาร thc ที่มากที่สุดในโลก  และ สารthc นี้ คือยารักษาโรคต่างๆ  

จำกัดขอบเขตุปลดล็อค เพื่อทำยา  ไม่ใช่เปิดอิสระเสรี

ในด้านเศรษฐกิจ  กัญชาสามารถผลิตยา ทำเงินเข้าประเทศ มหาศาล   กับดักดานสั่งยาเคมีนำเข้ามาครอบงำรักษามะเร็ง

โดยสถิติ ใกล้ตัว และครอบครัวคนที่รู้จัก
คนรักษามะเร็งด้วยยาเคมี คีโม  ตายกว่า90%   เอาเวินล้านก้อนสุดท้ายไปฝากผลกำไรไว้ให้ หมอ รพ แบะ ผู้นำเข้าสารเคมี  ครอบครัวคัวเองเป็นหนี้  ทรัพย์สมบัติที่หามาได้ แทนที่จะให้ลูกหลาน  กลับ ต้องเอาไปให้ รพ จนหมดตัว

สุดท้ายก็ตาย...

หลายคนที่ด่ากัญชา ที่ด่าว่าไร้สาระ  พอวาระสุดท้าย รักษา รพ จนล้มละลาย จน รพ ไม่รับรักษาต่อ หรือ เงินหมด

ก็มาหาที่พึ่งสุดท้าย คือน้ำมันกัญชา  แล้วก็จะมารู้สึกดีได้แค่ไม่นาน ว่ากัญชามันดีมาก...แต่มันก็สายไปเสียแล้ว  บอกความรู้สึกต่อๆให้ใครก็ไม่ได้แล้ว

เพราะส่วนใหญ่ คีโม  จะฆ่าทั้งเซลมะเร็งและเซลดีจนหมด จนร่างกายทรุดหนัก  ทีนี้โรคต่างๆที่จ่อรอ  ก็โผล่ออกมาพร้อมๆกันเลยทีเดียว  กินก็ไม่ได้ ร่างกายไม่รับ  

แต่การใช้น้ำมันกัญชา คนไข้หายขาดเยอะมาก แต่แสดงตนไม่ได้  หรือ หลายท่าน ร่างกายดีขึ้นมาอย่างมาก  แต่ด้วยร่างกายที่ถูกคีโมมา มันยุ่ยจนกมดแล้ว จนเกินเยียวยา

ทางเลือกน้ำมันสกัดกัญชานี้  ถ้าจะให้เห็นผลไวสุด คือต้องห้ามไปคีโม  เพราะมันทำลายเซลตัวดีตัวฟื้นฟูในร่างกายจนหมด  พร้อมเซลมะเร็ง  การให้น้ำมันกัญชา จึงทำได้แค่เยียวยาให้เจ็บปวดน้อยลง  

จะให้ดี และถ้าจะให้หาย ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งไปเลย
รักษาด้วยทางธรรมชาติ  ก็ต้องห้ามใ้ห้คีโม  

น่าเอาสถิติ มาวัดกันมากๆ ว่ารักษา2ตัวเลือกนี้ ใช้เงินกี่บาท %การหายกี่%    

มันชัดเจนมาก  

แต่ที่แกล้งบอกว่า ไม่รู้ทำไมถึงยังไม่ถูกกฏหมายเรื่องมาทำยา
เพราะเรื่องการเมือง  เรื่องผลประโยชน์ยาเคมี  หรือ นายทุนมีอำนาจสั่งให้ กัญชา ไม่สามารถถูกกฏหมายได้

อันนั้นไม่ทราบมั้งครับ

#เอาสถิติความเสียหายที่เกิดจากเหล้าเปรียบเทียบก้บกัญชาใครฆ่าคนมากกว่ากันทำไมเหล้ายังถูกกฏหมาย

#จากประสบการณ์จริงคนที่ผมรักมาต้องจากไปด้วยมะเร็งจึงหันมาศึกษาจริงจัง

#ผมไม่ใช่พวกขี้ยา
ความคิดเห็นที่ 11
ทำได้แล้วครับ แต่มีเงื่อนไขในการขออนุญาต อย.
คือ คุณอาจต้องรวมกลุ่ม เช่น เป็นวิสาหกิจชุมชน หรือจะจดเป้นบริษัทก็ได้ แล้วทำวิจัยร่วมกับ โรงพยาบาลของรัฐ จะจังหวัดไหนก็ได้
เช่น โรงแรม...... หรือ ร้านอาหาร เฮือนริมปิง  ทำข้อตกลงกับ โรงพยาบาลประจำจังหวัดลำพูน ทำแปลงปลูกกัญชา ขนาด 2 ไร่  โดยขอกับ อย. ผ่าน อย. จังหวัดลำพูน เพื่อควบคุม ปริมาณ ของ เมล็ด และดอก จะถูกควบคุม ดอกจะส่งไปให้โรงพยาบาลในการสกัด สารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoids) ต่างๆ ฯลฯ เมล็ด ก็จะควบคุม เพื่อการนำไปปลูกต่อ
       ส่วนที่เหลือจากนี้ เชิญตามสบายครับ เช่น จะเอาใบไปต้มใส่ในก๋วยเตียว หือ ทำน้ำกัญชา ฯลฯ ตามสบายครับ
   กรณีเช่นนี้ ทำได้เลยครับ

แต่ปลูกเองโดยไม่มีข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานของรัฐไม่ได้ครับ
ความคิดเห็นที่ 12
ขณะนี้กฎหมายได้ปลดล็อคกัญชาจากยาเสพติดให้โทษประเภท5 แล้ว สามารถเอาส่วนที่ไม่ใช่ช่อดอกและเมล็ด (2 ส่วนนี้ยังถือว่าเป็นยาเสพติด) มาทำอาหารได้ค่ะ เพียงแต่ว่าต้องเอาส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด มาจากแหล่งปลูกในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (พึ่งมีนโยบายกัญชา  6 ต้นไป น่าจะมีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ) ถ้าทำเป็นอาหารทั่วไปก็ทำได้เลย แต่ถ้าทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือเสริมอาหารต้องไปดูกฎหมายอื่นประกอบอีกที
Comment:
CONFIRM CODE :
Comment Name :
#ชาใบกัญชา ถูกกฎหมาย    #กฎหมายกัญชา 2563 ล่าสุด    #มีกัญชาในครอบครอง 2564    #ปลูกกัญชาในบ้านผิดไหม 2563    #ปลูกกัญชาในบ้านผิดไหม 2564    #โทษ ปลูกกัญชา 1 ต้น    #กฎหมายกัญชา ไทย 2563    #ปลูกกัญชาเสรี 2564    #โทษมีกัญชาในครอบครอง 2564    #กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ล่าสุด    #โดนจับกัญชา 1 ขีด    #ครอบครองกัญชา 2564    #คดีครอบครองใบกระท่อม มีอายุ ความ กี่ ปี    #โทษ ครอบครอง เมล็ดกัญชา    #ข้อหา เสพน้ำกระท่อม    #ข่าว ปลด ล็อก กัญชา 2564    #ข่าว ปลด ล็อก กัญชา ล่าสุด    #ปลด ล็อก กัญชา วัน นี้    #ปลด ล็อก กัญชา เมื่อ ไหร่    #ข่าว กัญชา ล่าสุด วัน นี้    #ปลด ล็อก กัญชา วัน ไหน    #ประกาศ ปลดล็อก ดาวน์ ล่าสุด    #หน่วยงานที่หลักดูแลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด คือหน่วยงานใด    #พร บ กระท่อม ล่าสุด    #ราชกิจจานุเบกษาปลดล็อกกระท่อม    #ปลดล็อกกระท่อม ราชกิจจา    #กฎหมายใบกระท่อม ล่าสุด2563    #ขออนุญาต ปลูกกระท่อม ได้ที่ไหน    #ปลดล็อคใบกระท่อมวันไหน    #ขอ ใบอนุญาตขาย กระท่อม ที่ไหน    #พร บ พืชกระท่อม ล่าสุด    #ส่วนแบ่งการตลาด เครื่องสำอาง 2564    #วิเคราะห์ ตลาดเครื่อง สํา อา ง 2564    #อบรม เครื่อง สํา อา ง 2564    #วิเคราะห์ ตลาดเครื่อง สํา อา ง 2563    #ตลาดความงาม 2564    #แนวโน้ม ตลาดเครื่อง สํา อา ง 2021    #นวัตกรรม เครื่อง สํา อา ง 2021    #ตลาด เครื่องสำอาง 2020    #ข่าว จับ กัญชา ล่าสุด วัน นี้    #ป ป ส กัญชา    #กระท่อม    #กัญชา เป็น สาร เสพ ติด ประเภท ใด    #กัญ ชง    #ปลดล็อกกัญชา วัน ไหน    #ชงปลด ล็อค    #ปลดล็อก กัญ ชง 2564    #กัญชา กับสังคมไทย    #ปลดล็อค ยาเสพติด    #ประกาศ ปลดล็อกกระท่อม    #กัญชาเสรี คือ    #ข่าวปลดล็อกกัญชา 2564    #มี ต้น กัญชา ในครอบครอง โทษ    #การเปิดเสรีกัญชาใน ประเทศไทย   


สมัครแทงหวย กดตรงนี้
3 ตัว 900 / 2 ตัว 90