เรียน คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ กับ บัญชี อันไหนดีกว่า 2021

by WheelSharee Posted on 2020-09-02ความคิดเห็นที่ 1
ตำแหน่งงานในแต่ละบริษัท
บัญชี มีหลายตำแหน่ง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี 1-2 ตำแหน่ง ไว้เปิด-ปิด ระบบคอมพิวเตอร์
ความคิดเห็นที่ 2
สาขา บัญชี คะ หางานง่ายเพราะทุกบริษัทต้องมีบัญชีความคิดเห็นที่ 3
บัญชีต้องคณิตแน่นอนครับ เครดิต เดบิต ยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆ 

แต่อยู่ที่ตัวเราล้วนๆว่าจะรับมันได้แค่ไหน
ความคิดเห็นที่ 4
อืม บัญชี นะ เรียนแบบไหน จบไปทำงานก้อเหมือนที่เรียนเป้ะ ผ่านไปสัก100ปี ก้อทำบัญชีหลักการเดิม   พวก เดบิต เครดิต ปรับปรุงบัญชี

ส่วนคอมธุร จะเรียน ไม่เน้นด้านใดมาก แต่เน้นพื้นฐานโดยรวมๆ เช่น การตลาด บัญชี คอม เขียนโปรแกรม มีคำนวณเหมือนกัน เปนคณิตคอม  จบไปต้องประยุกต์ใช้ความรู้เอานิดหน่อย ส่วนมากคนที่จบ จะทำงานด้านสำนักงานมากกว่า
ความคิดเห็นที่ 5
ปกติถ้าจะเรียน ปวส.บัญชี ต้องจบ ปวช. บัญชี มาครับ

หรืออีกกรณีคุณต้องไปเรียน ปวส.บัญชี ในห้องสำหรับคนที่จบ ม.6 มาครับ แต่ต้องเรียนเสริมพิ้นฐานเยอะเลยครับ
ความคิดเห็นที่ 6
ไม่เลือกงาน ไม่ตกงาน ถ้า เก่ง จริง และ มีความสามารถ จริง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับ วุฒิ ตำแหน่ง ประสบการณ์ความสามารถของแต่ละบุคคล
ภาษา   ใช้ในการเรียนต่อ และ การทำงาน

เรียนจบ สายอาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช สาขาคอมพิวเตอร์ ต้องขยันเพิ่มเติม ถ้า เปลี่ยน สาขา ตอน เรียน สายอาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส จะ เสีย เปรียบ คนที่ เรียนจบ สายอาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช สาขาบัญชี มาโดยตรง

เรียนจบ สายอาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ยังเรียน ไม่จบ ปริญญาตรี นะ

สถาบัน โรงเรียน วิทยาลัย มีทั้ง เอกชน และ รัฐบาล

ทุกสถาบัน โรงเรียน วิทยาลัย จะมี ทุน ขอทุน
กู้ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ
กู้ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต กรอ

ชื่อ สาขา ก็บอกอยู่แล้ว
แต่ละ สาขา เน้นคนละด้าน

ถ้า ชอบ ถนัด หลงใหล เขียนโปรแกรม สาขา คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ แต่ละ สาขา เน้นคนละด้าน
คอมพิวเตอร์ ทุกสาขา หนีการเขียนโปรแกรม ไม่พ้น
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร จะมีให้เลือกเรียน มาก

น้อง ต้องหาตัวเองให้พบ ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ถนัดอะไร ไม่ถนัดอะไร หลงใหลอะไร ไม่หลงใหลอะไร บุคลิกภาพ เป็น แบบไหน เรียนจบแล้วอยากทำงานเกี่ยวกับอะไรแล้วเลือกเรียนในสิ่งที่ใช่ทำในสิ่งที่ชอบแล้วจะมีความสุขในการเรียนและการทำงาน

บางคนคิดว่า ชอบ ถนัด หลงใหล พอมาเรียน จริง ๆ เรียน ไม่ได้ ไม่ไหว เสีย ทั้ง เวลา และ เสีย เงิน

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บุคลิกภาพของผู้เรียน
.   มีเหตุมีผลในการตัดสินใจ
.   มีความกระตือรือร้นในการเรียน
.   ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
.   ชอบคิดและเรียนรู้ในการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ฯลฯ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการนี้  เป็นการศึกษาการใช้สารสนเทศในธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคม  สาขาวิชานี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่สนใจการใช้สารสนเทศ  ดังนั้นนักศึกษาจะเรียนวิชาพื้น
ฐานด้านธุรกิจและบริหาร  และวิทยาการคอมพิวเตอร์จุดเด่นของหลักสูตรอยู่ที่นักศึกษาสามารถเลือกเน้นความสามารถที่เป็น  "ทักษะ"ที่เป็นจริงได้ในด้าน
.  Business Process and MIS
.  Programming Skill ใช้ภาษา  UML และ  ASP.NET
.  Web Design(ใช้  Dream Weaver และ  Flash ได้)
. Business System Analysis
.  e-Commerce
.  e-learning
. Microsoft office
. Multimedia in Business(ใช้  Flash และ  Photoshop ได้)
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่าง  ๆ  เช่น  ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ  บริษัทตลาดหลักทรัพย์  บริษัทระดับ  SME ฯลฯ  โดยสามารถ
ทำงานในตำแหน่งเลขานุการ  จนถึงโปรแกรมเมอร์  หรือเจ้าหน้าที่  End Use จนถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน  อาชีพหลักที่เป็นได้  มีดังนี้
.  เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงาน  เช่น  ส่วนงานสินเชื่อของธนาคาร  ที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ
.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์  (Support)
.  เจ้าหน้าที่ฝ่าย e-learning
.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
.  เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่
.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
.  เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
.  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์  หรือระบบบริหารงานบุคคล
.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ
.  และอื่น  ๆ   ฯลฯ
ศึกษา   เรียนรู้ระบบสารสนเทศ   และการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจและการจัดการด้านสารสนเทศ   เช่น   การวิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   การบริหารจัดการฐานข้อมูลในเชิงธุรกิจ   การจัดการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   การออกแบบและพัฒนาเว็บ   รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้งานด้านต่าง   ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ

โอกาสในอนาคต
ประกอบธุรกิจด้าน IT โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ ดูแลซ่อมบำรุง และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนราชการและเอกชน   ฯลฯ

โอกาสในการทำงาน
ขึ้นกับสาขาที่ได้เลือกศึกษา   ผู้เรียนสามารถเลือกทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง   หรือเลือกทำงานในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น   นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์   ผู้ดูแลเว็บไซต์   นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ   โปรแกรมเมอร์   นักออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย   ผู้ดูแลระบบเครือข่ายระบบฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการ   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรผู้ออกแบบฮาร์ดแวร์สมองกลฝังตัว   ผู้ออกแบบระบบ   VLSI   ผู้ออกแบบระบบสมองกลฝังตัว   ฯลฯ   นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถสร้างกิจการ   SME   ที่เป็นของตนเอง   รวมทั้งศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ   ฯลฯ

สาขา   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ไปได้   หลากหลายอาชีพ   ถ้าไม่ทำงาน ด้าน บริหาร ก็ทำงาน ด้าน คอมพิวเตอร์ ถ้าไม่ทำงาน ด้าน คอมพิวเตอร์ ก็ทำงาน ด้าน บริหาร

เรียนจบ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ควรมี ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ใบCertificate

สาขาบัญชี
บุคลิกภาพของผู้เรียน
.ชอบเรียนรู้   และคิดอย่างเป็นระบบ
.ช่างสังเกต   และใฝ่ศึกษา   มีความละเอียดรอบคอบ
.มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน   ฯลฯ

โอกาสในอนาคต
ผู้ทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักวิเคราะห์ระบบบัญชี นักออกแบบและเขียนโปรแกรมด้านบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ปรึกษาด้านการเงิน  ฯลฯ

โอกาสทางวิชาชีพ
1. นักบัญชี

2. พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ

3. นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน

4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

5. ผู้ตรวจสอบภายใน

6. นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี

7.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

8. ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

9. อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

10. ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร   ฯลฯ

โอกาสในการทำงาน
ผู้ทำบัญชี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร   ผู้ออกแบบระบบบัญชี   ที่ปรึกษา
ด้านบัญชีและการเงิน   ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการ
และอาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา   ฯลฯ
ความคิดเห็นที่ 7
พูดแบบคนเรียนจบบัญชีนะ
คณะบัญชีนี่นรกเลย
การบ้านเยอะ แบบฝึกหัดสารพัด ไม่ทำก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่เรียน
การบ้าน 1 กระดาษ A5 ต้องทำตั้งแต่ลงบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท ทำงบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม
ทำออกมา ได้ 4-5 หน้ากระดาษ A4 ยังไม่นับรวมต้องปรับปรุงบัญชี อีกต่างๆ นาๆ ที่ต้องเจอ

ที่สำคัญ ข้อสอบส่วนใหญ่เขียนด้วยมือ มีไม่กี่ข้อหรอก แต่สมุดคำตอบ 1-2 เล่ม

ไม่รักจริง อย่าริเรียนบัญชี
ความคิดเห็นที่ 8
ผมจบคอมธุรกิจมา บัญชีเป็นวิชาที่น่าเบื่อ 

คิดซับคิดซ้อนหนี้ที่เป็นรายได้หนี้ที่เป็นค่าใช้จ่าย รายรับที่เป็นหนี้หนี้ที่เป็นรายรับ 

ตีเส้นผิดยังไม่ได้เลยแหม่
Comment:
CONFIRM CODE :
Comment Name :
#เรียน คอมพิวเตอร์ บัญชี    #เรียนบัญชี    #การตลาด กับ บัญชี อันไหนดีกว่ากัน    #เรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทำงาน ธนาคาร ได้ ไหม    #เรียนบัญชี หรือ การเงิน ดี    #เรียน คอมพิวเตอร์ ดี อย่างไร    #เรียนบัญชีดีอย่างไร    #ประสบการณ์ เรียนบัญชี    #เรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    # เรียนคอมธุรกิจ    # เรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    # การเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    # เรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช    # เรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส    # เรียนธุรกิจคอมพิวเตอร์    #เรียนบัญชียากไหม    # เรียนบัญชีเบื้องต้น    # เรียนบัญชี ปวส    # เรียนบัญชีทํางานอะไรได้บ้าง    # เรียนบัญชีดํา    # เรียนบัญชีออนไลน์    # เรียนบัญชี ปวช    # เรียนบัญชี จบมาทํางานอะไรได้บ้าง    # เรียนบัญชี ปวช1    # เรียนบัญชี มสธ    # เรียนบัญชี ตกงานไหม    # เรียนบัญชี เรียนอะไรบ้าง    # เรียนบัญชี ออนไลน์    # เรียนบัญชี การเงิน    # การเรียนบัญชี    # เรียนบัญชี ควบนิติ    # เรียนบัญชี จุฬา    # เรียนบัญชี จบแล้วทํางานอะไรได้บ้าง    # เรียนบัญชี จะตกงานไหม    # เรียนคณะบัญชี    # เรียนบัญชี ดีไหม    # เรียนบัญชี ดีอย่างไร    # เรียนบัญชี ดียังไง    # เรียนบัญชี ตกงาน ไหม 63    # เรียนบัญชี ต้องเรียนอะไรบ้าง    # เรียนบัญชี ต้องเก่งอะไร    # เรียนบัญชี ต่างประเทศ    # เรียนบัญชี ต้องเก่งคณิตไหม    # เรียนบัญชี ต้องเรียนสาย อะไร    # เรียนบัญชี ต่อโทอะไรได้บ้าง    # เรียนบัญชี ทํางานอะไรได้บ้าง    # เรียนบัญชี ทํางานอะไร    # เรียนบัญชี ทํางานธนาคารได้ไหม    # เรียนบัญชี ทํางานราชการได้ไหม    # เรียนบัญชี ทํางานต่างประเทศ    # เรียนบัญชี ธรรมศาสตร์    # เรียนบัญชี นอกเวลา    # นัก เรียนบัญชีดําep1    # นัก เรียนบัญชีดํา    # นัก เรียนบัญชีดําตอนจบ    # เรียนบัญชี ป.ตรี    # เรียนบัญชี ปวส ยากไหม    # เรียนบัญชี ปวส ออนไลน์    # เรียนบัญชี ป.โท    # เรียนบัญชี ปวช ยากไหม    # เรียนบัญชี ฝึกงานอะไรได้บ้าง    # เรียนบัญชี พื้นฐาน ออนไลน์    # เรียนบัญชี ฟรี    # เรียนบัญชี ภาษาอังกฤษ    # เรียนบัญชี มช    # เรียนบัญชี มธ    # เรียนบัญชี ม.ไหนดี    # เรียนบัญชี ม.ราม ภาคพิเศษ    # เรียนบัญชี ม.ราม ยากไหม    # เรียนบัญชี มมส    # เรียนบัญชี มีอะไรบ้าง    # เรียนบัญชี ยากไหม    # เรียนบัญชี ยากไหม pantip    # เรียนบัญชี ราม    # เรียนบัญชี รามคําแหง    # เรียนบัญชี ระยะสั้น เสาร์-อาทิตย์    # เรียนบัญชี ระยะสั้น    # เรียนบัญชี รับราชการได้ไหม    # เรียนบัญชี ราม ออนไลน์    # เรียนบัญชี รวยไหม    # เรียนบัญชี ราม ต้องเข้าเรียนไหม    # เรียนบัญชี สามารถทํางานอะไรได้บ้าง    # เรียนบัญชี สุโขทัยธรรมาธิราช    # เรียนบัญชี สําหรับเจ้าของกิจการ    # เรียนบัญชี หรือ คอมพิวเตอร์    # เรียนบัญชี หุ้น    # เรียนบัญชี ออนไลน์ ได้วุฒิ    # เรียนบัญชี อยากเป็นข้าราชการ    # เรียนบัญชี อาชีวะ    # เรียนบัญชี อาชีพ    # เรียนบัญชี ออนไลน์ ฟรี    # เรียนบัญชี ออนไลน์ ปริญญาตรี    # เรียนบัญชี อาทิตย์    # เรียนบัญชีกับ อ.แขวรรณ    # เริ่มเรียนบัญชี    # เรียนบัญชี 2 ปี    # เรียนบัญชี 64   

บทความทั้งหมด


สมัครแทงหวย กดตรงนี้