เทคนิค กับ เทคโน อัน ไหนดีกว่ากัน 2020

by WheelSharee Posted on 2020-09-02ความคิดเห็นที่ 1
เทคนิคเป็นรัฐ​บาล​ 

เทคโนเป็นเอกชน


ความคิดเห็นที่ 2
วิทยาลัยการอาชีพกับวิทยาลัยอาชีวะมันต่างกันมั้ย
อย่างแรกเน้นหลักสูตรระยะสั้น อย่างหลังเน้นหลักสูตรระยะยาว 3 ปี ปวช 2 ปีต่อ ปวส

เทคนิค เทคโน ชื่อเรียกต่างแต่การบริการไม่ต่าง เน้นทางด้านช่าง  3 ปี ปวช 2 ปี ปวส
ความคิดเห็นที่ 3
วิทยาลัยเทคนิค สอนสายช่างอุตสาหกรรม เป็นของรัฐ

วิทยาลัยพาณิชยการ สอนสายพานิช

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สอนสายศิลป์ คหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยี สอนสายช่างอุตและพานิช เป็นของเอกชน

เดิมแบ่งกันแบบนี้
ความคิดเห็นที่ 4
จริงๆสองวิทยาลัยจะเปิดหลักสูตรกันคนละแบบนะครับ หลักๆแล้ว วิทยาลัยเทคนิคจะเน้นสายช่างอุตสาหกรรมเช่น ช่างยนต์ กล เชื่อม ไฟฟ้า อิเล็ก ก่อสร้าง สถาปัตย์ แต่ถ้ามีความพร้อม ก็เปิดสาขาอื่นที่ไม่ใช่ช่างได้ เช่นพวก ศิลปกรรม คอมกราฟิก สารสนเทศ เทคนิคส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้ชายครับเพราะเน้นช่าง
ส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษา หลักๆจะปิดสอนทางด้าน บริหารธุรกิจ บัชญี การตลาด คอมธุรกิจ การท่องเที่ยว การโรงแรม คหกรรม ศิลปกรรม อะไรที่ไม่ใช่สายช่างจะสอนอยู่ที่นี่ ผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายครับ

ส่วนบางจังหวัดจะไม่มีวิทยาลัยอาชีวศึกษา ก็จะเป็นวิทยาลัยเทคนิคที่ค่อนข้างใหญ่เพราะมีหลายสาขารวมๆกันไม่ใช่แค่ช่าง ถ้าน้องสะดวกที่ไหนก็เรียนที่นั่นครับ
ความคิดเห็นที่ 5
เทคนิคเน้นสายช่าง ช่างเชื่อม ช่างซ่อม ช่างรถ ผู้ชายจะเรียนเยอะ

อาชีวะเน้นสายบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ คหกรรม
ความคิดเห็นที่ 6
ถามตัวเองก่อนว่า  อนาคตอยากเป็นอะไร จะมีอาชีพใด เรียนวิชาใดได้ดี อย่าตามเพื่อน ที่สำคัญจะเรียนจบได้ไหม แล้วที่อยากเรียนเขาสอนอะไร

แล้วคุณจะตอบตัวเองได้เอง
ความคิดเห็นที่ 7
คงบอกได้แค่ เทคนิค ค่าเทอมถูก เทคโน ค่าเทอมแพง

ส่วนเรื่องเด็กเรียนและไม่เรียน มีปะปนกันไปทุกที่ค่ะ เรื่องอื่นๆเช่น 

ไปต่อได้ไกลๆก็มีปะปนกันไปอีกเช่นกัน
ความคิดเห็นที่ 8
เทคนิคครับ สังคมเปิดให้เลือกมากกว่า


ความคิดเห็นที่ 9
เรียนสาขาอะไรค่ะ ถ้าวิชาการเน้นๆเช่นบัญชีก็อาชีวะค่ะ

ถ้าสาขาการท่องเที่ยว หรือการตลาดแนะนำเทคโนชลค่ะ
Comment:
CONFIRM CODE :
Comment Name :

บทความทั้งหมด
  คลิกที่นี่ เพื่อดูสินค้าแนะนำ
  ลดราคากว่า 80%(ห้ามพลาด)