ประกันรถยนต์ ชั้น 1 กับ 2 ต่างกันอย่างไร 2022

by WheelSharee Posted on 2021-03-02


ความคิดเห็นที่ 1
ประกันรถยนต์ชั้น 1
      ประกันชั้น 1 เป็นประกันที่คุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดถ้าเทียบกับประกันชั้นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์รถชน รถหาย ไฟไหม้รถ หรือเจอกับภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ประกันรถยนต์ชั้น1 ก็พร้อมชดเชยค่าเสียหายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และอีกหนึ่งกรณีที่มีเฉพาะประกันชั้น 1 เท่านั้น คืออุบัติเหตุที่เกิดจากการชนแบบไร้คู่กรณี เช่น ขับรถไปชนฟุตบาทเป็นรอย ถอยรถชนต้นไม้ รถโดนขูดถูกกรีดรอบคัน หรือรถเสียหลักชนเสาไฟฟ้า เป็นต้น

ความคุ้มครองของประกันชั้น 1
 • ซ่อมรถเรา และคู่กรณี
 • ซ่อมกรณีไร้คู่กรณี
 • ค่าอุบัติเหตุตามจำนวนเงินที่เอาประกันให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ของตัวเรา ผู้โดยสารของเรา และคู่กรณี
 • คุ้มครองกรณี รถสูญหาย ไฟไหม้ และน้ำท่วม
 • ค่าประกันตัวในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ที่เป็นเหตุให้ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
ความคิดเห็นที่ 2
ประกันรถยนต์ชั้น 2+
      ประกันชั้น 2+จะคุ้มครองรถเราและคู่กรณีในกรณีรถชนรถเท่านั้น แบบไม่มีคู่กรณีไม่นับ ส่วนความคุ้มครองอื่นๆก็ยังคุ้มครองอยู่อย่างเช่น กรณีรถถูกโจรกรรม (รถหาย) ไฟไหม้รถ ก็คุ้มครอง ยกเว้นภัยธรรมชาติอย่าง น้ำท่วมรถ แบบนี้ ประกันชั้น 2+ ไม่คุ้มครองนะครับ

 ความคุ้มครองของประกันชั้น2+
 • ซ่อมรถเราในกรณีรถชนรถเท่านั้น
 • ซ่อมรถคู่กรณี
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ของตัวเรา ผู้โดยสารของเรา และคู่กรณี ในกรณีรถชนรถเท่านั้น
 • ค่ารักษาพยาบาลตัวเราและผู้โดยสารของเรายังคุ้มครองเหมือนประกันชั้น 1
 • คุ้มครองกรณี รถสูญหายและไฟไหม้รถ
ความคิดเห็นที่ 3
จ่ายมากคุ้มครองมาก 

จ่ายน้อยคุ้มครองน้อย
ความคิดเห็นที่ 4
ชั้น 1 คุ้มกว่า ถ้างบถึง
ความคิดเห็นที่ 5
2+ คุ๋กรณีต้องเป็นยานพาหนะครับ และคู่กรณี ต้องอยู่ในที่เกิดเหตุ ชนรั้ว เสาไฟฟ้า ต้นไม้ โดนก้อนหิน ไม่อยู่ในความคุ้มครองครับ
วงเงินคุ้มครองต่ำกว่า ชั้น1 แต่ครอบคลุม ไฟไหม้ รถหาย ในวงเงินที่กำกหนด ครับ
ความคิดเห็นที่ 6
ชั้นหนึ่ง มีแบบ มีค่าดีดัก(ค่าเสียหายส่วนแรก) 

กับ ไม่มีค่าดีดัก ครับ
Comment:
CONFIRM CODE :
Comment Name :
หัวข้ออื่น ( ดูทั้งหมด )


สมัครแทงหวย กดตรงนี้