ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบไหนดี 2022

by WheelSharee Posted on 2022-02-14


ความคิดเห็นที่ 1
ข้อกำหนด/ข้อจำกัดของสินค้าอันตรายโดยสภาพแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนอกจากผังเมืองแล้วต้องไปดูข้อกำหนดสินค้านั้นๆ โดยตรง เช่น ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยโปรแตสเซียม ก็เก็บในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ห้ามชิดผนัง(จำระยะห่างไม่ได้) ห้ามวางทับซ้อนกันเกิน 5 ชั้น ต้องเว้นระยะห้ามวางชิดกัน(จำไม่ได้ว่าเท่าใด) การเดินสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เป็นต้น
ความคิดเห็นที่ 2
ชั้นวางแบบเลือกพาเลทได้ (Selective Rack)
เป็นชั้นวางที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่จัดวางบนพาเลท มีโครงสร้างแข็งแรงรับน้ำหนักได้มาก สามารถปรับระยะห่างของแต่ละชั้นได้ตามความต้องการ ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าได้หลากหลาย ใช้รถยก forklift เลือกหยิบสินค้าชิ้นใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียงสินค้าก่อนหลัง เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 3
ชั้นวางสินค้าแบบ Drive-In/ Drive Through 
เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่เก็บสินค้าที่มีจำนวน SKUs น้อย แต่มีปริมาณการจัดเก็บสินค้าต่อ SKUs เป็นจำนวนมาก แม้ระบบนี้เก็บสินค้าได้มากกว่าและใช้พื้นที่ให้รถเคลื่อนย้ายวิ่งน้อยกว่าชั้นวางแบบ Selective Rack แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องพาเลทพอสมควรเพราะเป็นระบบหมุนเวียนสินค้าแบบ First-In First-Out เป็นชั้นวางที่ออกแบบให้วางสินค้าตามแนวลึก ต้องจัดลำดับให้สินค้าที่ต้องออกก่อนอยู่ด้านหน้า
ความคิดเห็นที่ 4
ชั้นวางสินค้าแบบ FIFO
เป็นชั้นวางที่มีระบบลูกกลิ้งอยู่ภายในพาเลท สินค้าจะเคลื่อนไปในทางเดียวตามแนวลึกเช่นเดียวกับประเภท Drive-In และเบิกจ่ายด้านหลังแบบระบบ First-In First-Out ในแต่ละช่องของชั้นวางควรจัดเก็บสินค้า SKUs เดียวกัน เหมาะสำหรับสินค้าที่มีอายุในการเก็บรักษาหรือสินค้าที่ต้องมีการหมุนเวียน เพราะจุดเด่นของชั้นวางประเภทนี้คือความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของสินค้า ลดแรงงาน สามารถตรวจเช็คได้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว
ความคิดเห็นที่ 5
ชั้นวางสินค้าแบบ Push Back
เป็นชั้นวางที่ผสมระหว่าง Drive-In Rack กับ FIFO Rack มีขนาดใหญ่และช่วงลึกจึงสามารถเก็บสินค้าได้จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มอุปกรณ์ถาดรับพาเลทในแต่ละชั้นซึ่งทำให้สินค้าที่เก็บไว้ก่อนถอยร่นเข้าด้านในเมื่อมีสินค้าใหม่วางเพิ่ม และจะเคลื่อนออกมาด้านหน้าเมื่อมีการนำพาเลทด้านหน้าออกไป ดังนั้นชั้นวางประเภทนี้จึงเหมาะกับสินค้าที่ไม่มีปัญหาการตกรุ่น หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ
ความคิดเห็นที่ 6
ชั้นวางสินค้าแบบเคลื่อนที่ (Mobile Rack)
เป็น Pallet Rack วางอยู่บนฐานทั้งชุด ตัวฐานวางอยู่บนรางซึ่งฝังอยู่ในพื้น แล้วใช้มอเตอร์เป็นตัวขับฐานทั้งชุดให้เลื่อนไปมาบนราง มีความคล้าย Selective Rack ที่สามารถเลื่อนชั้นวางให้เคลื่อนในแนวซ้ายและขวา เพื่อเปิดช่องทางให้รถยกเข้าไปตักสินค้าที่ต้องการ จึงเพิ่มปริมาณจัดเก็บขึ้น 80% จากเดิม ชั้นวางประเภทนี้ส่วนใหญ่มักใช้ในอุตสาหกรรมห้องเย็น เนื่องจากเป็นการจัดเก็บที่มีความหนาแน่นสูงจึงลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้ารวมทั้งลดการสูญเสียพลังงานได้
ความคิดเห็นที่ 7
ชั้นวางสำหรับวัสดุยาว (Cantilever Rack)
เป็นชั้นวางสินค้าที่ออกแบบเฉพาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่มีความยาวมากหรือมีลักษณะวงแหวน เช่น แผ่นกระดาษ ท่อ อลูมิเนียมเส้น ท่อนไม้ ช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บสินค้า และช่วยให้ค้นหาสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยแขนชั้นวางสามารถออกแบบให้รับน้ำหนักได้ตามต้องการ และปรับระดับขึ้นลงให้เหมาะสมกับชนิดสินค้าที่จัดเก็บได้
ความคิดเห็นที่ 8
ชั้นลอย (Mezzanine Floor)
เป็นชั้นลอยอเนกประสงค์ ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ในคลังสินค้า ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรง รับน้ำหนักได้สูง ประกอบเป็นพื้นชั้นลอยได้หลายระดับ ติดตั้งง่าย สามารถดัดแปลง รื้อถอนเพื่อย้ายไปติดตั้งในพื้นที่อื่นได้อย่างสะดวก ชั้น ช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสินค้า โดยไม่ต้องต่อเติมอาคารและยังสามารถดัดแปลงเป็นสำนักงานได้
ความคิดเห็นที่ 9
ชั้นวางอุตสาหกรรม (Racking) มีให้เลือกใช้หลากหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป การตัดสินใจเลือกใช้ชนิดชั้นวางให้เหมาะกับธุรกิจของคุณจึงมีความสำคัญมาก วันนี้เรามีการเลือกใช้ชั้นวางอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับงานมาฝากสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเลือกซื้อและเลือกใช้ชั้นวางอุตสาหกรรมได้ถูกประเภท         

1. ประเภท ขนาด และปริมาณของสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่เลือกใช้ในกิจกรรมการจัดเก็บ และเป็นตัวกำหนดว่าใช้แพลเลทขนาดใด ชนิดใดมารองรับ โดยแพลเลทที่เลือกใช้ต้องรองรับสินค้าน้ำหนักสูงสุดได้ ทั้งนี้ประเภทสินค้ายังเป็นตัวกำหนดในการเลือกสรรชนิดชั้นวางด้วย เช่น สินค้าที่หมุนเวียนแบบเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) หรือเข้าก่อน-ออกหลัง (LIFO) สินค้าที่จัดเก็บทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันหรือสินค้าหลากหลายชนิด สินค้าต้องมีการเบิกจ่ายตลอดเวลาหรือไม่ เป็นต้น

2. ชนิดของแพลเลท ชนิดของแพลเลทต้องเลือกให้สามารถรับน้ำหนักสูงสุดของสินค้าที่จะวางบนแผ่นได้ และต้องคำนึงถึงการวางแพลเลทบนคานของชั้นวางว่าวางทางแนวกว้างหรือแนวยาว โดยชนิดและขนาดของแพลเลทเป็นตัวกำหนดความกว้างและความลึกของชั้นวางที่จะติดตั้งและประเภทของรถยกที่จะเลือกใช้ว่า ต้องรับน้ำหนักเท่าไร งาหน้ากว้างหรือแคบ ยกได้สูงเท่าไร

3. ลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้า ลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้าเป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกชั้นวาง ไม่ว่าจะเป็นทางเข้าออก ขนาดประตู ความสูงของเพดาน ระยะกว้างและยาวของพื้นที่ชั้นวาง ระยะกว้างระหว่างชั้นวางที่ต้องเว้นให้รถยกทำงานได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นข้อจำกัดที่การออกแบบและติดตั้งชั้นวางทั้งสิ้น

4. ประเภทรถยกที่เลือกใช้ รถยกต้องมีความสามารถในการยกน้ำหนัก (Load Capacity) เพียงพอกับน้ำหนักสูงสุดของสินค้าบนแพลเลท ขณะเดียวกันต้องสามารถยกสูงได้ถึงคานบนสุดของชั้นวางที่จะติดตั้ง ไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเลือกชั้นวางคือขนาดของตัวรถเพื่อจัดให้มีระยะกว้างระหว่างชั้นวางให้เพียงพอกับรถยกสามารถทำงานได้

5. การหมุนเวียนของสินค้า ประเภทของสินค้าที่ต้องมีการหมุนเวียนแบบ FIFO หรือ LIFO มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเลือกชั้นวาง เช่น สินค้าที่มีการหมุนเวียนแบบ FIFO สามารถเลือกใช้ชั้นวางแบบ Selective Rack หรือ Flow Rack แต่ถ้าเป็นสินค้าที่หมุนเวียนแบบ LIFO อาจเลือกแบบ Drive-in Rack หรือ Push Back Rack เป็นต้น

         สำหรับสินค้าที่มีปริมาณจัดเก็บมากและหมุนเวียนเร็ว หรือมีความถี่ในการจัดเก็บและเบิกจ่ายมาก รถยกที่ใช้งานร่วมกันต้องมีขีดความสามารถในการทำงานได้ต่อเนื่อง หรือเลือกใช้ชั้นวางที่มีลักษณะกึ่งอัตโนมัติ หรืออัตโนมัติ เช่น Shuttle Rack หรือ AS/RS ที่ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พื้นที่ในการจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

         จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น หลักคิดพื้นฐานสำหรับการเลือกชนิดชั้นวาง คือเน้นความหนาแน่น (Density) ทำให้จัดเก็บได้มาก และความคล่องตัวในการเข้าถึง (Accessibility) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกชนิดของชั้นวางได้อย่างเหมาะสม
Comment:
CONFIRM CODE :
Comment Name :
#ชั้นวางสต๊อกสินค้า    #ชั้นวาง พา เลท คลังสินค้า    #ชั้นวางสินค้า    #ชั้นวางของโรงงาน ราคา    #ชั้นเหล็กวางของหนัก ชั้น ส ต็ อก สินค้า    #ชั้นวางของโรงงาน มือสอง    #ชั้นวางในคลังสินค้า คือ    #ชั้นวางของ store    #ชั้นวางของ micro rack มือสอง    #ชั้นสต๊อก micro rack    #ผู้ผลิต micro rack    #Micro Rack คือ    #ชั้นวางของใน คลังสินค้า    #ชั้นวางของ สำเร็จรูป    #Micro Rack บางนา    #ชั้นวางของในคลังสินค้า    #ชั้นวางพาเลท มือสอง    #ชั้นวางสินค้าแบบ FIFO    #ชั้นวางสินค้าแบบ drive-in/ drive through    #ชั้นวาง โกดังสินค้า    #โรงงานผลิตชั้นวางสินค้า ขาย ราคาถูกที่สุด    #ชั้นวางของขนาดใหญ่    #โรงงาน ผลิต Rack    #ชั้นวางของเหล็ก    #ชั้นวางของ กาฬสินธุ์    #ชั้นวางสินค้า โรงงาน    #ชั้นวางของ ในร้านค้า    #ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เก็ต    #ชั้นวางของ แร็ ค    #ชั้นวางขายของ 20 บาท    #ราคา ชั้นวางของ ซุปเปอร์มาร์เก็ต มือ สอง    #ร้านขายชั้นวางของ    #ร้านขายชั้นวางของ ใกล้ฉัน    #ร้าน ชั้นวางของ ใกล้ ฉัน    #ชั้นวางพาเลท คลังสินค้า    #มาตรฐานชั้นวางสินค้า    #ประเภทของชั้นวางของ    #ชั้นวางสินค้ามือสอง ใกล้ฉัน    #ชั้นเหล็กวางของ มือ สอง สมุทรปราการ    #ชั้นเหล็กวางของมือสอง ปทุมธานี    #ร้านขาย ชั้นวางของ มือสอง ใกล้ ฉัน    #ชั้นวางของ มือ สอง สมุทรปราการ    #ชั้นวางของมือ สอง บางบัวทอง    #ชั้นเหล็กวางของมือสอง    #ชั้นวางของเหล็กฉาก มือสอง    #ชั้นวางอุตสาหกรรม มือสอง    #ชั้นวางคลังสินค้า    #ชั้นวางของ micro rack   
หัวข้ออื่น ( ดูทั้งหมด )


สมัครแทงหวย กดตรงนี้
3 ตัว 900 / 2 ตัว 90